robić

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
robić
czasownik, aspekt niedokonany
machen 
potoczne, nieoficjalne, pejoratywne
tun 
potoczne, nieoficjalne
produzieren 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich