przebiegać

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przebiegać
czasownik, aspekt niedokonany
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich