neptek

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
neptek
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
null
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich