apetyt

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
apetyt
przymiotnik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich