zwałować

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zwałować
czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany
heap
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich