zmiękczać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zmiękczać
czasownik, aspekt niedokonany
soften 
przenośne, Medycyna, Językoznawstwo
palatalize 
Językoznawstwo
ret
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich