zdeptać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zdeptać
czasownik, aspekt dokonany
trample 
przenośne
crush 
przenośne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich