zaznaczać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zaznaczać
czasownik, aspekt niedokonany
mark
assert 
przenośne
select 
Informatyka
flag
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich