wyraziciel

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wyraziciel
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
exponent 
książkowe, oficjalne
representative 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich