wymazać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wymazać
czasownik, aspekt dokonany
delete 
Informatyka
erase 
Informatyka
blot out 
przenośne
expunge 
przenośne, książkowe, oficjalne
clear 
Informatyka
wipe 
Kino, Informatyka, Radio, Telewizja
raze
wipe out 
Kino, przenośne, Informatyka, Audiotechnika
blur
soil
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich