wykończać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wykończać
czasownik, aspekt niedokonany
finish 
potoczne, nieoficjalne
finish off 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich