wygrywać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wygrywać
czasownik, aspekt niedokonany
win 
Gry
gain
beat
win out 
przenośne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich