własnościowy

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
własnościowy
przymiotnik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich