uwypuklać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
uwypuklać
czasownik, aspekt niedokonany
emphasize 
przenośne, książkowe, oficjalne
highlight 
przenośne, książkowe, oficjalne
bulge 
książkowe, oficjalne
protrude 
książkowe, oficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich