typowy

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
typowy
przymiotnik
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich