turlać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
turlać
czasownik, aspekt niedokonany
roll 
potoczne, nieoficjalne
roll around 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich