szarpać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
szarpać
czasownik, aspekt niedokonany
jerk
pull
tug
tear
pluck 
Muzyka
yank
lug
jar
rack 
przenośne
fret
flip
jolt
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich