sumować

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
sumować
czasownik, aspekt niedokonany
sum
total 
ang. brytyjska
add up 
Finanse
add 
Informatyka
summation 
Matematyka
tot 
ang. brytyjska
tot up 
ang. brytyjska
pool
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich