rozcierać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
rozcierać
czasownik, aspekt niedokonany
rub
pound 
Kulinaria
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich