przykładać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przykładać
czasownik, aspekt niedokonany
put
dab
dab
hold
application 
Biologia, Medycyna
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich