przyjęcie do wiadomości

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przyjęcie do wiadomości
rzeczownik, rodzaj nijaki
acknowledgment 
Ekonomia, Prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich