przemawiać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przemawiać
czasownik, aspekt niedokonany
speak 
przestarzałe, książkowe, oficjalne
argue 
książkowe, oficjalne
grip
quarrel 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich