przedkładać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przedkładać
czasownik, aspekt niedokonany
submit 
książkowe, oficjalne
present 
książkowe, oficjalne
prefer 
książkowe, oficjalne
tender 
książkowe, oficjalne
put
put forward 
książkowe, oficjalne
lay
sponsor 
Polityka, książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich