prokura

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
prokura
rzeczownik, rodzaj żeński
procuration 
Finanse, Nauki ścisłe, Handel
proxy 
Prawo
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich