piłować

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
piłować
czasownik, aspekt niedokonany
saw
file
nag 
żartobliwe, potoczne, nieoficjalne
rasp
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich