odkładać do akt

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
odkładać do akt
czasownik, aspekt niedokonany
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich