naznaczać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
naznaczać
czasownik, aspekt niedokonany
mark 
przenośne, książkowe, oficjalne
appoint 
książkowe, oficjalne
set 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich