nakryć

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
nakryć
czasownik, aspekt dokonany
nail 
potoczne, nieoficjalne
lay
nab
cop 
potoczne, nieoficjalne
cap
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich