moda

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
moda
rzeczownik, rodzaj żeński
mode 
potoczne, nieoficjalne
modal value 
Matematyka
rage
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich