kryć

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
kryć
czasownik, aspekt niedokonany
hide
cover 
Zoologia, potoczne, nieoficjalne
mask
roof
mark 
Sport
lurk
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich