kończyć

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
kończyć
czasownik, aspekt niedokonany
end 
Informatyka, Szkolnictwo, Szkolnictwo wyższe
finish 
Informatyka, Szkolnictwo, Szkolnictwo wyższe
terminate 
Informatyka
complete 
Szkolnictwo, Szkolnictwo wyższe, Bezpieczeństwo publiczne
stop
quit 
Informatyka
end up 
potoczne, nieoficjalne
wind up 
potoczne, nieoficjalne
graduate 
ang. amerykańska, potoczne, nieoficjalne
do
go out 
Sport, Gry
sign off 
Radio, Telewizja
wrap up 
przenośne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich