gatunkowy

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
gatunkowy
przymiotnik
generic 
Językoznawstwo
species 
Biologia
type
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich