czekać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
czekać
czasownik, aspekt niedokonany
wait
await 
przestarzałe, książkowe, oficjalne
hold
hang on 
potoczne, nieoficjalne
hold on 
potoczne, nieoficjalne
bide 
archaiczne, ang. brytyjska, dialektalne
wait on 
potoczne, nieoficjalne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich