czas

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
czas
czasownik, predykatyw
time
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich