ciasny

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
ciasny
przymiotnik
tight 
potoczne, nieoficjalne
narrow 
przenośne, pejoratywne
narrow-minded 
przenośne, pejoratywne
poky
restricted 
przenośne, pejoratywne
parochial 
przenośne, pejoratywne
illiberal 
pejoratywne
blinkered 
przenośne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich