być na czele

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
być na czele
czasownik, aspekt niedokonany
head
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich