bary

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
bary
rzeczownik, rodzaj żeński, liczba mnoga
bars
shoulders 
potoczne, nieoficjalne
broad shoulders 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich