akceptować

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
akceptować
czasownik, aspekt niedokonany
accept 
ang. amerykańska, ang. brytyjska, Socjologia, książkowe, oficjalne
approve 
książkowe, oficjalne
approve of 
Handel, książkowe, oficjalne
tolerate 
Biologia, Medycyna
recognize 
ang. amerykańska, ang. brytyjska
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich