taki
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
taki
zaimek przymiotny
Podobne hasła w języku polskim:
taki-owaki
takich negocjacje
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
taki
zaimek przymiotny
Podobne hasła w języku polskim:
taki
taka aktualizacja

Materiały gramatyczne

[infml] I hate this music.
Nienawidzę takiej muzyki.

[infml] I can’t stand this music.
Nie znoszę takiej muzyki.

That’s the way of the world.
Takie jest życie, taki jest ten świat.

I approve of this policy.
Popieram tę politykę.

I am in favour of this policy.
Zgadzam się z taką polityką.

diab
nie taki diabeł straszny (jak go malują)
the devil’s not so black as he’s painted
dog
jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził
there’s not a man living who can please everyone
I’ve got no time for pessimists/that sort of attitude.
Nie znoszę pesymistów/takiego podejścia.
kram
jaki pan, taki kram
the house shows the owner rzad.

Everyone is required to sign this declaration.
Wszyscy muszą podpisać taką deklarację.

przesta
kto z kim przestaje, takim się staje
judge a man by the company he keeps

(If I were) given the chance, I wouldn’t hesitate.
Gdybym miał taką szansę, nie wahałbym się.

That’s life!
Takie jest życie!
ur
jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim a. każdemu dogodził
you can’t please everyone

One can hardly expect him to agree to such terms, but you never know.
Trudno się spodziewać, że zgodzi się na takie warunki, ale nigdy nic nie wiadomo.

Słownik języka polskiego
Zobacz „taki” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich