paradise

Słownik angielsko-polski PWN

paradise [ˈpærədaɪs Wymowa] rz. raj
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
paradise
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
paradise apple
paradise nut
Słownik języka polskiego
Zobacz „paradise” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich