pakowanie
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
pakowanie
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
pakować
czasownik, aspekt niedokonany
pakować
czasownik, aspekt dokonany
Słownik języka polskiego
Zobacz „pakowanie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich