obaj
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
obaj
Podobne hasła w języku polskim:
oba
liczebnik
oba boki
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
oba
liczebnik
Podobne hasła w języku polskim:
oba instrumenty
oba kontynenty

Materiały gramatyczne

My intention is to merge the two companies.
Mam zamiar połączyć obie firmy.

What I have in mind is to merge the two companies.
Zamierzam połączyć obie firmy.

(You should) place both hands on the bar and push hard.
(Należy) oprzeć obie ręce na dźwigni i mocno pchnąć.

Słownik języka polskiego
Zobacz „obaj” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich