managing director
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
managing director
rzeczownik
Podobne hasła w języku angielskim:
director
manage

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

Man.Dir. (Managing Director) – dyrektor (ds. zarządzania)
Słownik języka polskiego
Zobacz „managing director” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich