gabinet
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
gabinet
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
gabinet
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
gabinet akademicki
Słownik języka polskiego
Zobacz „gabinet” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich