beruf

Słownik niemiecko-polski PWN

Beruf Wymowa m zawód m
einen Beruf ausüben wykonywać zawód
einen Beruf erlernen wyuczyć się zawodu
Was sind Sie von Beruf? kim pan(i) jest z zawodu?
berufen* Wymowa (Konferenz) zwołać
sich auf etw berufen powoływać się na coś
zum Minister 〈in ein Amt〉 berufen powołać na ministra 〈na urząd〉
ausüben Wymowa wykonywać
Einfluss ausüben wywierać wpływ
eine Pflicht 〈seinen Beruf〉 ausüben spełniać obowiązek 〈wykonywać zawód〉
lernen Wymowa uczyć się (etw czegoś)
einen Beruf lernen uczyć się zawodu
Englisch 〈Auto fahren〉 lernen uczyć się angielskiego 〈prowadzić samochód〉
ein Gedicht auswendig lernen uczyć się wiersza na pamięć
lesen 〈tanzen〉 lernen uczyć się czytać 〈tańczyć〉
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Beruf
rzeczownik, rodzaj męski
Podobne hasła w języku :
Beruf
rzeczownik, rodzaj męski
berufen
czasownik, irregular
Słownik języka polskiego
Zobacz „beruf” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich