adaptacja
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
adaptacja
rzeczownik
Słownik języka polskiego
Zobacz „adaptacja” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich