Immer

Słownik niemiecko-polski PWN

immer Wymowa zawsze, wciąż
immer mehr coraz więcej 〈bardziej〉
Eile Wymowa f pośpiech m
Eile haben spieszyć się
er ist immer in Eile jemu się zawsze spieszy
hat es Eile? pilne to?
geradeaus Wymowa prosto (przed siebie)
wie komme ich bitte zum Bahnhof? – immer geradeaus! przepraszam, jak dojść do dworca? – cały czas prosto (tą ulicą)
Haushaltsdefizit Wymowa n ekon deficyt budżetowy
immer größer werdendes Haushaltsdefizit powiększający się stale deficyt budżetowy
Lied Wymowa n
pieśń f
piosenka f
ein Lied lernen uczyć się piosenki
ein Lied singen śpiewać piosenkę
ein Lied anstimmen zanucić 〈zaintonować〉 piosenkę
es ist immer das alte 〈dasselbe〉 Lied! stale ta sama piosenka! stale 〈wiecznie〉 to samo!
mehr Wymowa więcej
immer mehr coraz więcej 〈bardziej〉
verspäten, sich Wymowa spóźniać się
sich eine Stunde 〈um eine Viertelstunde〉 verspäten spóźniać się o godzinę 〈o kwadrans〉
musst du dich immer verspäten? czy musisz się zawsze 〈wiecznie〉 spóźniać?
verspätet opóźniony
der Zug kam verspätet pociąg przyszedł spóźniony
das Buch ist verspätet erschienen książka ukazała się z opóźnieniem
Zusammenleben Wymowa n współżycie, życie n
in Großstädten wird das Zusammenleben immer schwerer w wielkich miastach życie staje się coraz trudniejsze 〈bardziej uciążliwe〉
Słownik języka polskiego
Zobacz „Immer” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich