Als
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
program ALS
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy

Słownik niemiecko-polski PWN

als Wymowa
jak(o)
als Kind jako dziecko
(Komparativ) niż
mehr als więcej niż
(wenn) gdy, kiedy
gelten* Wymowa
być wartym
(gültig sein) obowiązywać, być ważnym
diese Fahrkarte gilt nicht mehr ten bilet jest już nieważny
es gilt! zgoda!
(angesehen werden) uchodzić, być uważanym (als..., fur j-n za kogoś)
er gilt als der beste Chopinist 〈als „unbequem”〉 uważany jest za najlepszego chopinistę 〈za człowieka „niewygodnego”〉
Verkäufer Wymowa m sprzedawca m
als Verkäufer angestellt sein być zatrudnionym jako sprzedawca
mehr Verkäufer als Käufer więcej sprzedających niż kupujących
Agrar-Rohstoffe Wymowa pl surowce rolne
(nachwachsende) Agrar-Rohstoffe als Industrie-produkt 〈Energiequelle〉 (hodowane) surowce rolne jako produkt przemysłowy 〈źródło energii〉
anerkennen* Wymowa
uznawać
polit als eigenständigen Staat anerkennen uznać jako samodzielne, niezależne państwo
(Verdienste) doceniać
Anlage Wymowa f
(Park) park, zieleniec m
(Plan) układ m
techn urządzenie n, instalacja f
(Beilage) załącznik m
unsere Preisliste 〈die Rechnung〉 legen wir Ihnen als Anlage bei w załączeniu przysyłamy Panom nasz cennik 〈rachunek〉
annehmen* Wymowa
przyjmować
(ein Fall) przypuszczać
schneller 〈besser〉 als angenommen szybciej 〈lepiej〉 niż przypuszczano
es ist anzunehmen, dass... można przypuszczać 〈spodziewać się〉, że...
angenommen, dass... załóżmy, że...
anstellen Wymowa
przystawiać (an etw (A) do czegoś)
(Schlange stehen) ustawić się 〈stanąć〉 w kolejce
(einschalten) die Heizung 〈das Radio〉 anstellen włączyć ogrzewanie 〈radio〉
(Arbeiter) zatrudnić
als Verkäufer anstellen zatrudnić jako sprzedawcę
(Unglück) narobić, spowodować
arbeiten Wymowa pracować (an etw (D) nad czymś)
er arbeitet als Verkäufer 〈Lehrer〉 on pracuje jako sprzedawca 〈nauczyciel〉
an sich (D) selbst arbeiten pracować nad (samym) sobą
auch Wymowa także, też, również
nicht nur... sondern... nie tylko... lecz także...
sowohl... als auch zarówno... jak i...
ausländerfreundlich Wymowa (fremdenfreundlich) przyjazny wobec cudzoziemców
Deutsche 〈Polen〉 gelten als ausländerfreundlich Niemcy 〈Polacy〉 mają opinię życzliwych wobec obcokrajowców
Drucksache Wymowa f druk m (pocztowy)
als Drucksache (zu ermäßigter Gebühr) senden wysłać jako druk (za zniżoną opłatą)
durchsetzen Wymowa
prze/forsować
pot przepchnąć
j-n als Minister durchsetzen wprowadzić 〈przeforsować〉 kogoś na stanowisko ministra
sich durchsetzen przyjąć się; postawić na swoim
die Mode setzt sich durch moda przyjęła się
Eilbrief Wymowa m list ekspresowy, ekspres m
eine Sendung als Eilbrief aufgeben nadać przesyłkę jako list ekspresowy
empfehlen* Wymowa polecać, zalecać
sich als Retter des Volkes empfehlen przedstawiać się jako osoba opatrznościowa dla ludu 〈narodu〉
erweisen* Wymowa (Gunst) wyświadczyć
sich erweisen als.. okazywać się czymś
Expressgut Wymowa n przesyłka ekspresowa
etw als Expressgut aufgaben nadać coś jako przesyłkę ekspresową
handeln Wymowa
handlować (mit etw, mit j-m czymś, z kimś)
mit benachbarten Staaten handeln handlować z krajami ościennymi
(tun) działać
töricht 〈weitschauend, als Freund〉 handeln działać nierozważnie 〈dalekowzrocznie, po przyjacielsku〉
auf eigene Faust handeln działać na własną rękę
auf Befehl handeln działać na rozkaz 〈wykonując rozkaz〉
es handelt sich um... chodzi o...
Held Wymowa m bohater m
sich als Held ausspielen kreować się na 〈pot udawać〉 bohatera
Hemd Wymowa n koszula f
przen das Hemd ist mir näher als der Rock bliższa koszula ciału (korzyść własna przede wszystkim)
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
als
spójnik
Podobne hasła w języku :
als
przysłówek
als
przyimek
, za
, ode
Słownik języka polskiego
Zobacz „Als” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich