obok
Słownik polsko-włoski PWN
obok
1. adv accanto, di fianco
tu obok qui accanto
2. praep accanto, di fianco (czegoś – a qc), a lato (di qc)
przejść, przechodzić v passare, attraversare
przejść/chodzić przez ulicę attraversare la strada
przejść/chodzić obok czegoś passare accanto a qc
przejść do następnej klasy passare nella classe superiore
przejść grypę avere l’influenza
ból głowy przechodzi il mal di testa passa
przejść się passeggiare, fare un giro
tuż adv
(miejsce) accanto, vicino
tuż obok proprio accanto
tuż za mną proprio dietro di me
(czas) poco
tuż po ósmej poco dopo le otto
tuż przed ósmą poco prima delle otto

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich