tanto

 
Słownik włosko-polski PWN
tanto Wymowa
1. adj indef taki, tak duży
ho tanta fame jestem taki głodny
tanti auguri! wszystkiego najlepszego!
2. pron indef tyle, tak wiele
ho tanto da fare mam tyle roboty
di tanto in tanto, ogni tanto od czasu do czasu, czasami
3. adv
tak (bardzo)
sono tanto stanco jestem tak zmęczony
bardzo
non tanto nie za bardzo
ti ringrazio tanto bardzo ci dziękuję
tanto meglio/peggio tym lepiej/gorzej
(w połączeniu z quanto) tak... jak..., zarówno..., jak...
tanto bravo quanto lui tak dobry jak on
4. conj i tak
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich